Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

 

2017

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

  • Proiect hot. nr. 46/02.11.2012 privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvolare Intercomunitara „Apa Canal Constanta si a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa.
  • Proiect hot. nr. 47/02.11.2012 privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta.
  • Proiect hot. nr. 49/20.11.2012 privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului ' IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI , COMUNA SUDITI, JUD. IALOMITA'

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.